top of page
Pikīts sēž ozolā
Zelta spēles rociņā
Vai, Pikīt, tu redzēj'
Kur aizveda mūs māsiņ'?
 
Tur aizved mūs māsiņ'
Pār slidenu ezeriņ'
Pār slidenu ezeriņ'
Pār ābeļu līdumiņ'
 
Tautiet's veda man' māsiņ'
Caur ūdeni, caur akmeni
Ūdentiņu laistīdams
Akmentiņu skaldīdams

 

bottom of page