top of page

Uguns ģīga, liepa, 2 st. -

kāzu rituāla barters - dāvana Tobju ģimenei un Delvei

Labi ļaudis sarunā visādas labas lietas. Kas citam ir, citam, savukārt, pietrūkst. Tā nu mums ar Rasu līdzināšanas rituālam gribējās piesaistīt tieši Tobjus. Bet vajaga enerģijas apmaiņu. Un tākā nekādi dižie maksātāji tobrīd nebijām, tikām cauri ar vilnas zeķēm un jaunu izaicinājumu - ģīgu.

Zinādams, ka Aina ar Gvido negrib "taisnu, glītu un pareizu"  Viestura (Paldies Tev!) lietaskoku kolekcijā sameklēju liepas pusbaļķēnu ar zaru vidū. Tālākais ceļš - no defektiem pie efektiem, un beigās visi laimīgi, un ģīga dūc kā dundurs.

Jumīša ģīga, priede, osis, kļava, 2.st.

Jaunā ģīgas versija ar priedes vienkoča korpusu, priedes augšējo un apakšējo deku, oša tapu un apakšas balstiem un jumīša steķīti no kļavas.

bottom of page