top of page

Bērnu kokles un liras

 

Ļaut cilvēkam bērnībā iepazīt mūzikas un skaņu pasauli ir vienreizēja un nenovērtējama iespēja.

Jau plaši ir zināms, ka mūzikai un dejai ir milzīga nozīme smadzeņu spēju attīstīšanā bērnam līdz 12 gadiem.

 

Pētījumi uzrāda, ka tieši muzikālā prakse aktivizē tādus smadzeņu reģionus, kas netiek 'kustināti" citās dzīves jomās. Rezultātā jaunie cilvēki kļūst plašāk domājoši, rod jaunus risinājumus esošajiem izaicinājumiem un cauri dzīvei nes iekšējas harmonijas un līdzsvarotības garu.

Mūsu piedāvātās bērnu koklītes ir solis pretim jaunajiem spēlētājiem un dzīves iepazinējiem.
Koklītes mazais izmērs ir balanss starp parocību un labskanību.
Tā, lai ir ērti un labi skan!


Bērnu liras ir instruments, kas visplašāk izmantots Valdorfpedagoģijā visapkārt pasaulei. Tās radītājs Rūdolfs Šteiners ir uzsvēris, ka muzicēšana atgādina cilvēkam par tā garīgo izcelsmi un atmodina dvēseli. 
Bērnu liras ir unikāls veids, kā iesaistīt bērnu muzikālos ceļojumos, kopā ar kustību, deju, stāstiem u.c.

7 stīgu liras ir pentatoniskajā skaņojumā, kas nozīmē, ka muzicējot visas skaņu kombinācijas kopā ir harmoniskas.
10 stīgu liras ir mums pazīstamajā diatoniskajā skaņojumā, kas ļauj piedalīties lielākajā daļā no mūsdienu muzikālajām tēmām.

Austriņa, Zieda, Uguns, Galaktiskās un Zibens bērnu kokles, 9 st. 

Emīlijas kokle, liepa, 10 st.

Bērnu liras, osis, 7 un 5 st.

bottom of page